0395313669

Chế phẩm chứa nhiều loại Probiotics có tốt hơn BioGaia chỉ có một chủng?

Chế phẩm chứa nhiều loại Probiotics có tốt hơn BioGaia chỉ có một chủng?

Trả lời:
Mỗi chủng Probiotic có đặc tính, cơ chế tác dụng khác nhau và mang lại lợi ích khác nhau đối với sức khỏe con người ngay cả khi các chủng đó cùng thuộc một loài.

Chính vì vậy, một chế phẩm Probiotic chứa một hay nhiều chủng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là nó phải được chứng minh hiệu quả và độ an toàn qua các nghiên cứu lâm sàng, ngoài ra còn phải đáp ứng các yêu cầu căn bản theo khuyến cáo của WHO như: chứa vi sinh vật sống; xác định cụ thể chi, loài, chủng; Đảm bảo đủ liều đến khi hết hạn sử dụng…

Để mua được sản phẩm Probiotic tốt, chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về độ an toàn và hiệu quả của một chế phẩm probiotic theo các hướng dẫn nêu trên trước khi quyết định mua và sử dụng chế phẩm đó.

Biogaia Protectis đã được chứng minh trên 152 nghiên cứu lâm sàng là an toàn và hiệu quả chỉ với 1 chủng lợi khuẩn L. reuteri Protectis.

Trả lời